Östergatan 35

Tomt i Anderslöv

Tomt i Södra Anderslöv

 • Tomtarea: 2438 kvm
 • Pris: 1 595 000 kr
 • Pristyp: Pris
Budgivning pågår!

Intresserad?

Ted Andersson,
(+46)70-772 27 30

Beskrivning

 • Kom och köp tomt, bygg själv hus eller köp nyckelfärdigt hus. Säljaren erbjuder hela tomten till försäljning, till den som vill ha ett riktigt stort hus. Eller köp hela tomten och bygg två hus. Idylliskt läge att bygga på, runt om tomten finns redan villor, förskola, park och lekplats. Det finns möjligheter för köpare att påverka framtida storlek och utseende. Läs mer under Övrigt.

Allmän information

 • Pris:1 595 000 kr
 • Pristyp: Pris
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Tomtarea:2438 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Det hus som tidigare funnits på tomten har haft kommunalt vatten, avlopp och elektricitet. Det finns en vatten punkt/servis framdragen. För elektricitet behöver man anlita behörig elektriker.
 • Taxeringsvärde mark: 219 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 844 000 kr
 • Taxeringsvärdesbeskrivning:
  Flera uppgifter om taxering är baserade på den byggnad som har stått på tomten, eftersom byggnaden revs 2014 är inte uppgifterna relevanta men utgör fortfarande underlag för skatt/fastighetsavgift, omtaxering bör göras.
 • UppdragsID:g9f a4s
 • Objektstyp:Tomt
 • Byggrätt, anslutningar mm:
  Fastigheten har inte byggrätt idag. För att uppföra byggnad måste ansökan om bygglov göras.

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Mården, Tomtindelning (Beslutsdatum: 19701230)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Ledning mm - Se beskrivning

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Stadsplan (Beslutsdatum: 19610119)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Starkström

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Anderslöv 19:23 Mfl, Detaljplan (Beslutsdatum: 19910923)

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar:Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer
 • Beskrivning:
  Avtalsrättighet Ledning mm

Byggnad

 • Avlopp: Kommunalt avlopp är möjligt
 • Vatten: Kommunalt vatten är möjligt

Övrigt

 • Övrigt:
  På denna fastighet/tomt har det tidigare stått en industribyggnad, ett glasmästeri som revs 2014. Fastigheten är idag enligt gällande detaljplan avsedd för småindustriändamål. Enligt kommunens översiktsplan är området lämpligt för bostadsbyggande. Tomten är omgiven av befintlig villabebyggelse, förskola, gång&cykelbana, och grönområde.
  
  För att bygga måste man ha bygglov. Det finns i praktiken två sätt:
  
  Alternativ 1. Sök bygglov. Där finns flera andra "vanliga" villor som redan är uppförda inom detta område, trots att detaljplan säger småindustri. I planbeskrivningen finns det utrymme att bevilja bygglov för boende. Eftersom flera villor är byggda "mot detaljplanen" så borde det vara möjligt att även denna tomt får bebyggas för boende. Dom andra villorna som är byggda i början på 80 talet fick byggrätt med dispens från byggnadsstadgan §38. Fördelen med detta att man får relativt snabbt besked men man måste då ansöka med detaljerade ritningar. Köper man nyckelfärdigt hus blir det lättare att få ritningar. Det förmodligen detta alternativ dom flesta skulle välja. 
  
  Alternativ 2. Ersätt detaljplanen med en ny, gå sedan till alternativ 1. Enligt kommunens översiktsplan är området utpekat som ett område lämpligt för bostadsändamål, det är mycket troligt att Samhällsbyggnadsnämnden skulle bevilja positivt planbesked på grund av detta och det faktum att flera tomter redan har bostadsbebyggelse i området. Planarbete tar lite längre tid och man får ersätta kommunen för detta arbete, det kostar 72 000 kr vid beställning och ytterligare 72 000 kr när kommunens arbete är klart. Detta alternativ är bra för den som vill vara säker på att få bygglov eller som vill bygga med särskilda önskemål. 
  
  Alternativ 3. Sök förhandsbesked, gå sedan till alternativ 1. Detta alternativ rekommenderas inte, eftersom byggnadsnämnden inte kan ta hänsyn till undantagsreglerna i planbeskrivning och byggnadsstadgan. Sådan ansökan skulle förmodligen avslås eftersom detaljplanen säger att det är mark för småindustri. Enligt tjänsteman på Trelleborgs kommun.
  
  Notera att fastigheten har två servitut som belastar. Det ena är en elektrisk ledning och det andra servitutet är VA ledningar. Man får inte uppföra byggnad närmare än 3 meter från dessa ledningar. Enligt kommunen finns även gasledning i tomten, med vilken rätt dom är nedgrävda är oklart. Se illustrations bilder var ledningarna ligger. Dessa ledningar begränsar var nya byggnader kan placeras. På tomten har det stått en industribyggnad som fanns på tomten, innan man lade ledningar i marken. Det är ett antagande att man kan placera nya byggnader där den gamla byggnaden har stått. Den rivna byggnaden var 430 kvm stor enligt gamla taxeringsuppgifter, det är mycket hus man kan bygga där denna industribyggnad en gång stod. 
  
  Det kan tillkomma kostnader och avgifter. Såsom lantmäteriets förrättningskostnader, anslutnings avgifter, bygglovsansökan och arbete kring elektricitet, vatten och avlopp.
  
  Om fastigheten ska delas i två, tillkommer lantmäteriets förrättningskostnader. Förrättningskostnad uppskattas till ca 50 000 kr, enligt lantmäteriet. Avtal kan villkoras med att köpare får byggrätt. Fastigheten ägs av ett aktiebolag, det är även möjligt att köpa företaget. Kan vara intressant för den som vill utveckla fastigheten på annat sätt.
  
  Under fliken Dokument & länkar finns mer information; om sidotjänster, om köparens undersökningsplikt, och dataskyddsförordningen för spekulanter, med mera.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning

Inteckningar

 • Inteckningar: 4
 • Totalt belopp: 700 000kr